Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Schimar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369382, NIP: 9471973770, REGON: 100989769,, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Schimar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-341) przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 106A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369382, NIP: 9471973770, REGON: 100989769, tel. +48 500 460 160 , e-mail fragra@fragra.pl


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów oferowanych przez administratora
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej
  • wsparcia obsługi


na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b, c, d, f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.


4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.


5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


7. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.


8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


Lista życzeń

Brak produktów

Najczęściej kupowane

Wszystkie najpopularniejsze

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę

Znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym.